SQL 2008 Server Veritabanı için kullanabileceğimiz çeşitli ihtiyaçlarımıza göre bağlantılar. Database Connection Strings for SQL Server 2008.

Programımız, SQL Server bulunan makinada çalışacak ise SunucuAdı kısmına aşağıdaki seçeneklerden birini yazabiliriz. Farklı makinada çalışacak ise İnternette tanımlı IP veya Sunucu Adresini yazmalıyız.

  1. localhost
  2. . (Nokta işareti)
  3. 127.0.0.1
  4. Sunucunun, ağınızda tanımlı SunucuAdı veya Ip adresi.

Standart Bağlantı ile Erişim:
Data Source=SunucuAdı; Initial Catalog=VeritabanıAdı; User Id=KullanıcıAdı; Password=Şifre;

Server=SunucuAdı; Database=VeritabanıAdı; User ID=KullanıcıAdı; Password=Şifre; Trusted_Connection=False;

Güvenli Bağlantı ile Erişim:
Data Source=SunucuAdı; Initial Catalog=VeritabanıAdı; Integrated Security=SSPI;

Server=SunucuAdı; Database=VeritabanıAdı; Trusted_Connection=True;

Instance Bağlantı ile Erişim:
Server=SunucuAdı\InstanceAdı; Database=VeritabanıAdı; Trusted_Connection=True;

MARS Bağlantısı ile Çoklu Erişim:
Server=SunucuAdı; Database=VeritabanıAdı; Trusted_Connection=True;  MultipleActiveResultSets=true;

Attach ile SQL Express Instance Erişimi:
Server=SunucuAdı\SQLExpress; AttachDbFilename=c:\Veritabanı.mdf; Database=VeritabanıAdı; Trusted_Connection=Yes;

Server=SunucuAdı\SQLExpress; AttachDbFilename=|DataDirectory|Veritabanı.mdf;  Database=VeritabanıAdı; Trusted_Connection=Yes;