Aşağıdaki hatayı aldı iseniz yenibir PHP 5.3 veya üzeri bir sürümü yüklemişsiniz demektir.

 

General Error

SQL ERROR [ mysqli ]

mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD(‘your_existing_password’). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file [2000]

An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.

 

Almış olduğunuz bu hayayı gidermenizde aşağıdaki kod size yardımcı olacaktır.

MySQL databasedeki her bir database kullanıcısı için ayrı ayrı uygulayacaksınız.

Kullanıcı adlarını  SELECT User FROM mysql.user;  ile öğrenebilirsiniz

SET old_passwords = 0;
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('database şifresi') WHERE User='database kullanıcı adı';
FLUSH PRIVILEGES;

Kolay gelsin,